เกี่ยวกับเรา
Menu

 

บริษัท บิซ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

Biz Service Group Co.,Ltd.

 

ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 บริการจัดนำเที่ยวทุกรูปแบบ

เป็นสมาชิกของสมาคม

- สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เลขที่สมาชิก 475

- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เลขที่สมาชิก ADT1-0034-0343

- สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เลขที่สมาชิก 03665

บริการของเรา

-